Naziv projekta 

„Povećanje konkurentnosti nabavkom novog poslovnog softvera“

šifra projekta KK.03.2.1.19.0207

Kratki opis projekta

Kako bi se povećala razina konkurentnosti tvrtke, potrebno je osnažiti kapacitete i stvoriti konkurentsku prednost koja se u ovome poslovanju ogleda kroz brzinu i kvalitetu usluge.Brzina i kvaliteta usluge značajno će se unaprijediti nabavom informacijsko-komunikacijskog softverskog rješenja koje će omogućiti upravljanje bazom statista, upravljanje korisnicima, upravljanje prodajom te upravljanjem i provedbom projekta. Provedbom ovog projekta omogućiti će se zdrav rast i razvoj tvrtke te jačanje tržišne pozicije jer će brzina i kvaliteta usluge rezultirati povećanjem broja projekata na razini godine, povećanjem ukupnih prihoda, povećanjem prihoda od prodaje te povećanju broja zaposlenih u tvrtki. Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti: 

  1. Razvoj specijaliziranog IKT poslovnog rješenja namijenjenog optimiziranju poslovanja,
  2. Upravljanje projektom,
  3. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta 

Cilj predmetnog projekta je unaprijeđenje internih procesa radi povećanja brzine i kvalitete usluge, nabavom novog specijaliziranog softverskog rješenja, koje će omogućiti upravljanje bazom statista, upravljanje korisnicima te upravljanje prodajom. Navedeno direktno utječe na proces logistike, nabave, prodaje, marketinga, strateško planiranje, upravljanje rizicima te financije i računovodstvo.

Specifični ciljevi projekta su:

– jačanje tržišne pozicije tvrtke;

– povećanje broja projekata na razini godine;

– povećanje ukupnih prihoda tvrtke;

– povećanje prihoda od prodaje za više od 12%;

– povećanje prihoda od prodaje na domaćim i inozemnim tržištima;

– povećanje broja zaposlenih.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz nekoliko različitih aspekata:

  1. financijska održivost;
  2. tržišna održivost.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 287.250,00 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 229.800,00 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 149.347,01 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.10.2019. – 01.10.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: vedrana@serenapro.hr   

LinkoviAccessibility Toolbar