Isplaćeni projekti od 1.12.2015 do 18.1.2016

PROJEKT            DATUM SNIMANJA
IZBORI 2015          18.10.2015.
GAVRILOVIĆ           otkup prava
PREPAID CAMPAIN        10.11.2015.
VIP KAUBOJI          11.10.2015.
MERALYS            27.9.2015.
FARMA             1.-3.9.2015.
INF.PROGRAM - NOVI STUDIO   31.8.2015.
KOLO SREĆE          listopad
ŽUJA TERMO ETIKETA      20.8.2015.
EKSPERIMENTALNI FILM     7.11.2015.
VIP  LOCAL HEROS       8. I 9.10.2015.
KUD PUKLO DA PUKLO      studeni
PEVEC             15.11.2015.
OTP              27.9.2015.
HORVATOVI           rujan, listopad
NARODNI HEROJ         19.i 29.12.2015.
LJILJAN VIDIĆ-promocija
SIMPA            10.9.2015.
THE LAKE           30.7.2015.
HZZO             11.12.2015.
BONBON            5.10.2015.
HEP             21.10.2015.
FRANCK            12.10.2015.
DUKAT ZG SIR         11.11.2015.
KUD PUKLO DA PUKLO      prosinac
MULTIPLUS          22.9.2015.
KARLOVAČKO          7. I 16.9.2015
SIKA            31.8.2015.
HORVATOVI          studeni, prosinac